Certifikati

Za vse naše proizvode s FSC® certifikatom uporabljamo les iz preverjenih in zanesljivih virov. S tem zagotvaljamo trajnostno rabo naravnih virov in skrbimo za okolje.

FSC® (Forest Stewardship Council) je mednarodna organizacija, ki v Evropi vzpostavlja mednarodni sistem certificiranja gozdov. FSC certifikat naj bi zagotavljal trajno gospodarjenje z gozdom, kot  obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom.

Certifikat FSC lahko pridobijo podjetja, ki izpolnjujejo zahteve za trajnostno gospodarjenje z gozdom, ob rednem preverjanju evropskih presojevalskih ustanov.

Podjetja, ki se odločijo za certifikat FSC, morajo končnemu uporabniku zagotovoti, da so uporabljeni les in lesni proizvodi v celoti preverjeni in zagotavljajo sledljivost.

Nekaj glavnih točk, ki jih opredeljuje FSC (Forest Stewardship Council).

1. Spoštovanje in izvajanje zakonov in načel FSC – pri gospodarjenju z gozdovi je nujno upoštevati vse državne zakone in mednarodne dogovore, za katere se je država zavezala. Izpolnjevanje načel in kriterijev FSC je zavezujoč. Pri tem je nujno upoštevati lastništva, pravice do koriščenja zemljišč in odgovornosti – dolgoročna lastništva in pravice do koriščenja zemljišč in gozdov morajo biti jasno definirana, opremljena z ustrezno dokumentacijo in pravno utemeljena.

2. Gospodarjenje z gozdovi je nujno in sicer tako, da je dolgoročno ekonomsko dopustno in na način, ki  zagotavlja široko ponudbo ekoloških in socialnih prednosti. Gospodarjenje z gozdovi dolgoročno ohrani ali poveča socialni in ekološki blagor vseh ljudi.

3. Vpliv na okolje – gospodarjenje z gozdovi mora ohraniti biološko raznolikost, neoporečne vodne vire, zemljo, ohraniti enkratne in občutljive ekološke sisteme ter pokrajine. S tem zagotovimo ekološko funkcionalnost in nepoškodovanost gozdov.

4. Za načrtno gospodarjenje je potrebno izdelati, izpeljati in dograjevati načrt gospodarjenja, ki je po intenzivnosti in predvidenih ukrepih prilagojen celotnemu obsegu. Vsebuje dolgoročne načrte gospodarjenja in sredstva za uresničitev. Temu primerna mora biti postavljena in vpeljana kontrola, ki je prilagojena glede na obseg in intenzivnosti gospodarjenja gozdov. Pri tem se ovrednoti stanje gozdov, rodnosti, verigo trgovanja in predelave, obdelovanje ter socialne in ekološke posledice.

Z načrtnim gospodarjenjem bomo ohranili primarne gozdove, naravno sekundarne gozdove in kraje izjemne pomembnosti za okolje, socialno življenje in kulturo. Takšna ozemlja je nemogoče nadomestiti z lesenimi plantažami ali z drugimi oblikami zemljišč.

V Adlesu ocenjujemo, da je FSC certifikat pogoj za uspešen nastop na trgu, saj prinaša določene konkurenčne prednosti.